Bromsa och tuta

En ganska enkel detalj, som dessutom endast behövdes rengöras, blästras och pulverlackeras, var kryckan, eller handtaget med spärrfunktionen för parkeringsbromsen. Parkeringsbromsen är naturligtvis helt mekanisk på dessa bilar och verkar via stålvajer på samma bromsbackar som färdbromsen bak. 

”Kryckan” efter renovering

Själva bromssystemet, inklusive parkeringsbromsen, var ett av de tidigaste delarna som fixades till på bilen. Det gjordes i samband med att ramen och chassiet renoverades under 2011. 

Höger bakbroms efter renovering år 2011. Nere till höger i bild syns handbromsvajern som är kopplad till en liten hävarm som påverkar bromsbackarna

Eftersom handtaget endast behövde två skruvar med mutter för fastsättningen, monterades det tillfälligt på plats i kupén för att kontrollera funktionen. Hela parkeringsbromssystemet är en enkel men genomtänkt och väl fungerande konstruktion på dessa bilar. Allt fungerade helt perfekt och enligt förväntan.

”Kryckan” på plats (tillfälligt) i kupén

Det gamla 6 Volt Bosch-signalhornet var en annan välbevarad detalj på bilen. Det genomgick samma behandling som handbromshandtaget d v s ”bara” att plocka isär, blästra, pulverlacka och skruva ihop igen. Att signalhornet fungerade som förväntat efter renoveringen kan även mina grannar intyga. 

Fastsättningsmuttern förzinkades eftersom den förlorat sitt rostskydd i samband med blästringen